...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންބި
ީ އިނގިލިތަކެއްހެން ހުންނަ ކުރާގަނޑެއްގައި ގަންނަ ފުއްކުދި ގޮވާމެކެވެ.
މިގޮވާމުގެ ބޭރުގައި ހިލަތޮށްޓެއް ހުންނާނެ އެވެ.
މި ހަރުވީމާ ހުންނާނީ ގަދަރަތްކުލައިގައި ނުވަތަ މުށި ކުލައިގައެވެ.
ނުވަތަ ކަޅު ރަތްކުލައިގައެވެ.
މިގޮވާމުގެ ފުއްތައް ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންނަ . ނޫހިލަފާޖާރު . ރަށްބޭރު . ރަތްދޭވާނި . ރޯނު . ބަންޑާރަކިބަ . ބިންބިމަރުވާ . ބިންބިމައު . ބިންބިމާ . ބިންބިމާލެއްވުން . ބިންބިމޮށްގަނޑު . ބިންބިފަތަފޮޅި . ބިންބިފުށް . ބިންބިފޮޅި . ބިންބިތެޅުން . ބޯގަ . ކަދުރު . ކުރާތެޅުން . މައްސާޙު . މާވަހަރު . މާފުށް . މިނުން . މޮއްގަނޑު . ފަޑައްކު . ފަޑައްކުތެޅުން . ފުރަހަނި . ފުއްޓަރަފަނަ . ފެންހެދުން . ފެންމުޑި . ދަނޑުގޮވާން . ދާޖެއްސުން . ގޮވާން . ސާވޭ . ސާވޭކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ