...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންބިމަރުވާ
ނ.
ދަނޑުގައި ހެދޭ ތޮނައެއް.
ބިންބި ދަނޑަކުން މީގެ ގަހެއް ފަޅައްޖިއްޔާ އެތާކުން ގަސްތައް މަރުވެ ބިންބިއެއް ނުހެދެ އެވެ.
މި ހުންނާނީ ފަތް ހިމަ ދިގުކޮންނެވެ.
މައު ހުންނާނީ ހުދުކޮންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ