...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންބިފަތަފޮޅި
ނ.
ބިންބި ހިމުންކޮށް ފުނޑައިގެން އެ ފުށުގައި ހުނިލައިގެން ފިހާ ބޯ ރޮއްޓެއް.
މި ކުޅިކޮންނާއި ފޮނިކޮށް ހުރެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ