...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންބޯހަނދި
ނ.
(އ) ހަނދީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަނޑު މުށިކުލައިގެ ދަޅައެއް އަޅާ ފެހި ނޫކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ކަރުތާފަތުގެ މަތީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ