...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންވަޅު
ނ.
(1) ފުއްޕުންލައި ކަނޑައިފައި ހުންނަ ލިޔުންގަނޑުގަނޑާއި ކުރެހުމުގައި އަޑިކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) ބައެއް ކުރެހުމުގެ ތެރޭން ކުރެހުމަށްވާގޮތުން ބަތާނަފެންނަތަން.
(3) މަޖާޒު:
ނުފިލާގޮތަށް ހިތުގައިހަރުލާ ހަރުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިގައު . ޅިޔަކުރެހުން . ކަނދިލިމައު . ކުރަހަނި . ކުރެހުން . ކޮށިބިއްލޫރި . ލަކުނުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ