...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންވަޅުނެގުން
މ.
(1) ގަލުގައްޔާއި، ލަކުޑިފަދަ ތަކެތީގައި އުފުލިފައި ހުންނާނޭގޮތަށް ކުރެހުން ގަނޑުގަނޑާއި، ލިޔުން ގަނޑުގަނޑު ކަނޑައިނެގުން.
(2) މަޖާޒު:
ނުފިލާގޮތަށް ހިތުގައި ކަމެއް ހަރުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ