...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންމަތި
ނ.
(1) ބިންގަނޑުގެމަތި.
(2) ބިންގަނޑު.
(3) ބިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާއުނދުން . ބާލީސްލެއްވުން . ވެއްޓޭބަލި . މެދުގެ . މެދެގެ . ފާރުބުޑު . ދައުހިފުން . ތިރާކުރުން . ގަސްދޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ