...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންދަދު
ނ.
ދަދުގެ ވައްތަރެއް.
މިއީ ފައިގައި ނުވަތަ ކަށިމަތީގައި ނަގާ ދަދެކެވެ.
މި ފުރަތަމަ ހުންނާނީ ބިހިބޮނޑިއެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންދަދެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ