...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންދުން
(1) ދަނޑިއާއި ފިލާ ފަދަ ހަރުތަކެތި މުގުރުން.
(2) ރާޅު ބީހިގެން މުގުރުން.
(3) މުގުރުން މިބަހުގެ 2 ވަނަ މާނަ ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ