...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންގައުއެޅުން
މ.
(1) ބިންގަލަށް ވަޅުލާ ގާ ވަޅުލުން.
(2) ޢިމާރާތުގެ ބިމުގެ އަޑިޔަށްވާބައި ރާނައިލުން.
(3) ގޭގެ ކަނެއްގައި އިރުވަރުން ބާއްވާ ގައު ބޭއްވުން.
(4) ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ބާއްވާ ގާ ބޭއްވުން.
(5) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންގާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ