...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންގާ
ނ.
(1) ބިންގަލަށް ވަޅުލާ ގާ.
(2) އިމާރާތުގެ ބިމުގެ އަޑިޔަށް ރާނާބައި.
(3) ގޭގެ ކަނެއްގައި އިރުވަރުން ބާއްވާ ގައު.
(4) ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ބާއްވާ ގައު.
(5) ތަރަހަ.
(6) ތަރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންތަށަ . ބިންގައު . ބިންގަލް . ބުންޔާދު . އަސާސީ . ތަރަހަ . ތަރާގަނޑު . ތާގައު . ގަބުޑި . ގެރިދުއްވުން . ގޯތިގިނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ