...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިރިކި
ނ.
(1) ދެކުނބަށް ފަރުމާނުއެޅިނައު.
(2) އާގުބޯޓު ފަހަރުގެ އެންމެ މަތީ ފަންގިފިލާގެ ދިރުނބާ ކޮޅުގައި މައްޗަށް އަރުވައިފައި ހުންނަބައި.
ބައެއް ބޯޓުގެކޮޅު ފަސްކޮޅުގައިވެސް ބިރިކި ހުރެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިރިކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ