...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިރުވެރިކަން
ނއނ.
(1) ބިރުހުރިކަން.
(2) ނުރައްކާތެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާމާންކަން . ނިރުމަޅަ . ބިރުބޮޑުވުން . އަމާންކުރުން . ދުނިޔެވެރިކަންނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ