...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިރުވެތި
ނއ.
(1) ރައްކައުތެރި.
(2) ތަޤްވާވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑުމޮޅި . ތަޤުވާ . ތަޤުވާވެރި . ތަޤުވާވެރިން . ތަޤުވާވެރިކަން . ތަޤުވާވެރިވުން . ތަޤުވާވެރިޔާ . ޚުޝޫޢު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ