...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިބީ
ނ.
(1) ތާސްބައިގެ ގުލާމާ ބައިސާއާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ގަނޑު.
(2) ތާސްބައިގެ ކޮންމެ ރަނގައެއްގެ ބާރަވަނަގަނޑު.
(3) މަހެއްގެނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދުކޮކާބިބީ . ކަޅަލިބިބީ . ކަމަނާތެލި . ކަލަރުބިބީ . ކިރުޅިޔަބިބީ . އައިސަކޯނާ . އަލަނާސިބިބީ . ފަތްމިނިބިބީ . ދިދަބިބީ . ދޮންބިބީކޮކާ . ތަލަކަޅުބިބީ . ތިނެސްކަންބިބީ . ތުންބިބީ . ތުންދިގުބިބީ . ތުބޮއި . ގުލާމު . ސިބިބިއެރުވުން . ސިބިބިލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ