...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިކަ
ނއ.
(1) ނިކަމެތި.
(2) ފަޤީރު.
(3) އުޅުންދަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލުގައިޖެހުން . ރަނި . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކަންކުރުން . ރާނީ . ބުރަކިރަނިން . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . ކަރަ . ކުޑަކިބާ . އަރަބިއޮޑި . އަރަބީން . އަބާއްޖަ . ވިހަދަނޑި . މަހާރާނީ . މަހާރެހެންދި . މަލަކާ . ފޫޅުމައިން . ފޫޅުމައިކަން ކުރުން . ފޫޅުމާކަން . ތަނބިށި . ތަނބިކައްޓާ . ތަނބެށެ . ލޮބެކަން . ގަންބޫޓު . ގޮށިމޫނުން ބާނި . ޤުރައިޝުވަންހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ