...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިއްބުޅަމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރާބުޅާގެ ބައްޓަމަށް ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މަޑު އަޅިކުލައެވެ.
މި މަސްގިނައިން އުޅެނީ ތޮށި ދޮށުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅަމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ