...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިއްލޫރިބޮކި
ނ.
(1) ބިއްލޫރިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ހޮއި އޮންނާނެވެ.
(2) "ބޮކި" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޭނުބޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ