...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިއްލޫރިގަނޑު
ނ.
ވަކިސައިޒަކަށް ނުވަތަ ބައްޓަމަކަށް ކަފާފައި އޮންނަބިއްލޫރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެގެޓިވު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ