...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިއްލޫރިގަސް
ނ.
ބިއްލޫރިން އެކިއެކި ސިފަސިފާގައި ގޮފިގޮތްޕަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސަމޭދާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަންދީލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ