...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިމުދާއްބަ
ނ.
(1) ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތެއްގެ ގޮތުން ބިމުންނުކުންނާނޭ ދާއްބައެއް.
(2) ފުލޯކު ވާހަކަތަކުގައި ޖާދޫ ހަދައިގެން ނުވަތަ ފަންޑިތަހަދައިގެން ބިމުން ނެރޭ ކަމަށްބުނާ ފުރޭތައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިމުދާއްބަނެގުން . ފޮސްކަލޯ . ދާއްބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ