...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިމުސޫފި
ނ.
ކުޑަކުދިންނަންޖެހޭ ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ގިނައިން ބިންމަތީގައި ބައިތިއްބައިފައި ތިބޭ ކުޑަކުދީންގެ ފައިން ނަގާ ބައްޔެކެވެ.
މިހުންނާނީ ރުއްތޮށިގަނޑެއްހެން ބޯކުރަގަނޑެއްގެ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންމަތީއެއްޗެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ