...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިތްދޮށް
ނ.
(1) މަގަތް ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތް.
(2) އެނދު އަށީގެ ބިތާ ކައިރި ފަރާތް.
(3) މަގާދުރު ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިތްދަރު . ތޯނޑުބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ