...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިތްގަނޑު
ނ.
ތަނެއް ބައިކުރުމަށް ފިލާ ފަދަ އެއްޗަކުން ހަދާ ވަގުތީ ފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިތްތެރި . ކޮޅުމާ . އިސްކިރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ