...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލަމަގު
ނ.
(1) ފޯލިކޮށް ހުންނަ ހުތްރަހަގަދަ މޭވާއެއް.
(2) މި އަޅާގަހުގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބިލަމަގު . ހުތް . ރިހާކުރު ގަރުދިޔަ . ބިލިމަގު . އަސާރަ . ދިގުތިޔަރަ . ގޯނބިލި . ޏަމްޏަމު . ޏަމްޏަމުގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ