...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލިގާ
ނ.
އެއަށް އެރިގެން ފެންވެރުމަށާއި އެއްޗެހި ދޮވުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިތަފާތު އެއްޗެހީން ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރަށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންތަގަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ