...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތުހުއި
ނ.
ފަތް ހިމަދިގުކޮށް ކޮޅު ވައްކޮށް ކައިރިތޫނުކޮށް ހުންނަ ވިނައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެއްބުރި . ބިލެތުވިނަ . ބިލެތްބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ