...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތް
ނ.
(1) ދުފަންގެންގުޅޭ ފަތެއް.
މިއަޅަނީ ވެލެއްގައެވެ.
(2) އެއްޗަކަށް އަރުވައިފައި ހުރިބިލެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަދު . ހަރުދު . ހަކި . ހަކިބަނުން . ހުނގޫ . ހުނގޫފަތް . ހުނިހުނގޫ . ހުނިބަޑި . ހުނިބޮލި . ހުނިކޮންނަ ކަށި . ހުނިފަތް . ހުނިޖެހުން . ހުވަނދުގޮށި . ހެދިބިލެތް . ނިފާޅަ . ބަނޑިޔާބުރު . ބަނޑުފަތް . ބިލަތް . ބިލެތާދިޔުން . ބިލެތު ބޯ . ބިލެތް . ބިލެތް ހެދުން . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ބިލެތްއެޅުން . ބިލެތްރުމާ . ބިލެތްބޮނޑި . ބިލެތްޅޮސް . ބިލެތްކެފުން . ބިލެތްއަޅާތެލި . ބިލަތްއާލާތް . ބިލެތްއުނި . ބިލެތްމައު . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން . ބިލެތްމަލާފަތް . ބިލެތްމާ . ބިލެތްމާލުން . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބިލެތްމުށް . ބިލެތްމުށްޖެހުން . ބިލެތްދަޅި . ބިލެތްދަފި . ބިލެތްދާމޫ . ބިލެތްތެލި . ބިލެތްގަނޑު . ބިލެތްގަސް . ބިލެތްގޮށި . ބިލެތްޖެހުން . ބޮއިފަތްބުރު . ކަށިހުކުޑަލަ . ކާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ