...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްބޮނޑި
ނ.
(1) 05 (ފަންސާސް) ގަނޑުބިލެތުން ބަނދެފައި އޮންނަ ބޮނޑި.
(2) ފަންސާސް ގަނޑު ބިލެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެމާވެދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ