...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްކައްޓަލަ
ނ.
ބިލެތާ ވައްތަރުގޮތަކަށް ފަތް ހުންނަ ވެލެއްގައި އަޅާ ހިމަ، ދިގު، ތަރުކާރީއެއް.
މިވެލުގެ ގޮނޑިޔަށްވެސް ކިޔަނީ މިނަމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިހުކުޑަލަ . މަތިވައްކައްޓަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ