...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްކެފުން
މ.
ބިލެތްގަނޑުގެ ސިފަ ރީތިކުރުމަށް ކައިރިފަށް ކަފައި ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން . ތިން ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ