...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްމާލޯފިނދު
ނ.
ލޯފިނދުގެ ވައްތަރެއް.
މީގެ މައިގަނޑާއި ފިޔަ ދޮންދޫންޏަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
އޭގެ ފިނދުގައި ބިލެތްމާގޮތަށް ތިކިތިކި ޖަހައިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ކުލައަކީވެސް ބިލެތްމަލުގެ ކުލައެވެ.
ދޫނީގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ލޯފިނދުގެ ބޮޑުމިނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮންބަބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ