...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްމުށް
ނ.
ބިލެތްދަފީގެ މެދުގައި ބިލެތްތަކުގެ ހުނގޫތައް މައްޗަށް ހުންނާނޭހެން ވަށްބުރު ހަމަޔަށް ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ބިލެތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްމުށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ