...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްތަޅާވަން
ނ.
(1) މަތީގައި، އިސްކުރުމައްޗެއް، ފުލުގައި އަގުޅިއެއްޖަހައި، މަތިގަނޑުގެ ތެރޭން ކޮޅުފަތި ކައްޓެއް މަހައިފައި އޮންނަ ހަރުމަތީ ބަނޑިއެއްގެ ފޫބުރިއެއްގެ ސިފައިގައިވާ ލޯކަންވާރެއް.
(2) ކުދިވަރުގެ ދަގަނޑު ނުވަތަ ލޯ ވަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮހާންތަޅާވަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ