...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްތެލި
ނ.
ބިލެތްއަޅަން ލޯއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ކަންވާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްއަޅާތެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ