...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްގަސް
ނ.
އައްޑުހު ދުޢާފަދަ ބައެއްރަސްމީ ކެއުމުގައި، ކޭން ކާމީހުންނަށް ލިބޭ ބިލެތްތަކުން އެމީހުންގެ ގޭގެޔަށް ފޮނުވުމަށް މަލެއްގެ ސިފައިގައި ރާވައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ