...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްގޮށި
ނ.
(1) ބޮންތިފަނުން ބިލެތް އަޅާން ހަތްފޫ ލައިގެން ވިޔާ ކުޑަގޮނެއް.
(2) ހަދިޔާއަށްދޭ ބިލެތްއަޅަން ކަށިކެޔޮފަތުން މައްޗަށް ހިމަކޮށް ހަދާ ބާވަތެއްގެ ގޮއްޓެއް.
(3) ބިލެތް އަޅާން ކަރުދާސްފަދަ ތަކެތިން ހަދާގޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ