...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްޖެހުން
މ.
ދަތްޕާއި ބިލެތް މަލާފަތް ފަދަ ތަކެތީގައި ތަރުތީބުކޮށް ކެފިބިލެތް އެތުރުން.
މިގޮތަށް ބިލެތް ޖަހައިފައި ހުންނައިރު ހުންނާނީ، ބިލެތުގެ ހުނގޫތައް ބޭރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ