...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިގަރު
ނ.
ކަރާސީނުތެޔޮ އަޅައި ގުންބާކޮށްގެން ދިއްލާ އަލިގަދަ ބައްތިޔެއް.
މިދިއްލިފައި ހުންނާނީ އަނދާ އަޅިޔަށްވެފައި ހުންނަ ދާގަނޑެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިގަރުފާނޫޒު . ކަށިގަނޑުޖެހުން . ވަތުފައި . މެންޓެލި . ގުންބާކުރުން . ގުންބާޖެހުން . ޑަގަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ