...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސީ
ނ.
(1) ދަތުރުމަތީގައި އެކުގައި ކާން އުޅޭ ބައިގަނޑު.
(2) އެކުގައި ކައިބޮއި އުޅޭ ބައިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސީބަނޑޭރި . އީދުޖަބޮ . ގެވެހީން . ޖަމާޢަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ