...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްރޮނޑު
ނ.
ރޮނޑުގެ ބާވަތެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ ކަޅު ކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުދުކުލައިގެ ބޮޑެތި ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ތުނބުގެ ވަށައިގެން ހުންނަނީ ގަދަ ރީނދޫ ކުލައެވެ.
މަހުގެ މޫނުމަތީގައި ކައްޗަށްވާގޮތަށް ރީނދޫ ކުލައިގެ ކުރެހުމެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ