...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިބޮލީގެ ބޭރު ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
އެތެރެ ފުށުގައި ހުންނަނީ ދަނބު މުށިކުލައެވެ.
ބޮލީގެ ކުރީ ކޮޅާއި ފަހަތުކޮޅު ދުރަށް ނުކުމެފައި ހުރުމާއެކު މައްޗަށް ފުރޮޅިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ