...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްކޯދު
ނ.
ފުށްގަނޑު ކަމީރުކޮށްގެން ފިހާ މުރަނަކޮށް ހުންނަ ކާއެއްޗެއް.
މީގެ ކިތައްމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްކޯޒު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ކާށިބިސްކޯދު . ކުދިބިސްކޯދު . އައިސްކޯން . މާޖެހިބިސްކޯދު . ލޮނުބިސްކޯދު . ޑަބިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ