...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްއެޅުން
މ.
(1) ބިސްއަޅާ ތަކެތީގެ ބަނޑުގައި ހުންނަ ބިސް ބަނޑުން ބޭރުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކުޑަކުދީން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ވެއްޓުން ނުވަތަ އިނދަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ