...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްވަރު
ނއ.
(1) ބިސްއަޅާން އެކަށީގެންވާ ވަރު.
މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ކުކުޅާ މެދުގައެވެ.
(2) ވިހާއުމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ