...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްވަޅު
ނ.
(1) ވެލާއާއި ކަހަނބު ފަދަ ތަކެތި ބިސްއަޅައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) މަޖާޒު:
ފަރުޖު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނޭޖެހުން . ދަރިވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ