...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްމަޅި ދުއްވުން
މ.
(1) ކުކުޅެއްގެ ބިސްހާލި ހޯދުމަށް ކުކުޅުގެ ފައިގައި ދިގު ރޯނުގަނޑެއްޖަހާ ދޫކޮށްފައި، އެވަންނަތަކެއް ބަލާން ފަހަތުން ހިނގުން.
(2) މަޖާޒު:
ހީލަތުން ކަމެއް ހޯދާން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ