...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްމަސް
ނ.
(ސ) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަތާކޮށް ނަގޫކޮޅަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ އަނގަ ބޮޑުވެފައި ދަތްތައް ހިމަވާނެއެވެ.
މަހުގެ ބަނޑުދޮށް ފަރާތުގައި ހުންނާނީ ރިހިކުލައެވެ.
ބުރަކަށި މަތީގައި ގަދަނޫކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ