...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްމި
ނ.
(1) ބިސްމިﷲ ހިއްރަހްމާން ނިއްރަހީމް.
(2) ބިސްމިﷲ.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ފުށުން.
މިސާލު:
މީ މިކަމުގެ ބިސްމިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބިސްމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ