...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސްފަތަފޮޅި
ނ.
ހެދި ކާއެއްޗެއްގެ ނަން.
މިއީ ރޮށިދަމާގޮތަށް ދަމާ ވަކި ސައިޒަކަށް ވައްކޮށް ކަނޑައި ފިހެފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ފޮނިކޮންނާއި ކުޅިކޮންވެސް ހަދައިއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިކާއެއްޗެހި . ފޮނިރޮށިކަނޑާއެތި . ފޮނިބިސްފަތަފޮޅި . ލޮނުބިސްފަތަފޮޅި . ގަރަބިސްފަތަފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ